21 February 2016

தொட்டிச்செடிகள் - potted plants

தொட்டிச்செடிகள்
வெயிலுக்கு பயந்து தினமும் நம் பலகணியின்நிழலில்
 கூடலை தேடிக்கொண்டன அந்த ஜோடிப் புறாக்கள்
பிடிவாதமாய் மல்லிகை தொட்டிகளை நடுவில் குடைந்து
மெதுவாய் கட்டுகின்றன எளிய கூடு ஒன்றை.
குட்டிப்புறாக்களின் வரவை எதிர்நோக்கும் உன்
கண்களில் மீண்டும் ஒளிரும் ஒரு கண்ணாடி பளபளப்பு.
புறாவுடனான் எனது சண்டைகளை உணராத அதிவேக ஜொலிப்பு அது.
அடுக்கு மல்லிகை தொட்டிகளில் படுத்துக்கொள்வது
எல்லாவிடத்திலும் இறக்கைகளை விட்டு செல்வது
சின்ன மொட்டுகளை நோண்டுவது, எச்சமிடுவது என்று
புறாக்களினால் தொல்லைகள் பலவகை, அறியமாட்டாய் நீ.
உனக்காகவும் காதலுக்காகவும் விட்டு வைத்த
புறா ஜோடியோ இடத்தை காலி செய்வதாயில்லை
சில காக்கைகளையும் இன்று விருந்துக்கு அழைக்கின்றன.
எங்களின் சண்டையெல்லாம் சரவெடிகளாய் நீளுகின்றன
புறாகாற்றை சுவாசித்த மல்லிகை செடிகளும் இப்போதெல்லாம்
இடப்பகிர்வை நினைத்து செல்லம்கொஞ்சுவதில்லை.

02 April 2014

தேடல்

இன்று
மீண்டும் ஒரு முறை
உமிழ்நீருடன் சேர்த்து
ஓரிரண்டு சொற்களையும்
விழுங்கிக்கொண்டேன்

தோரணத்தில் படபடக்கும்
கட்சிக் கொடிகளை போல
எனக்குள் சிலிர்த்துக் கொள்கின்றன
அவை

தினமும் வளர்ந்த மெளனத்தில் 
நிம்மதியாய் அடங்கியும் போயின
அவை

ஒரே ஒரு சொல் மாத்திரம்
உளியை தேடி
அலைகிறது
தன்னை தானே செதுக்கிக்கொள்ள08 March 2014

Rajeev Karandikar's talk on the science of opinion polls.

Oboy, here I am posting not one but two posts in the same day. Here is something interesting - so interesting that I am actually posting for the second time today - something for the election year:

I attended Dr Karandikar's talk at The Hindu centre, the day before yesterday...

He spoke on the science behind opinion polls and it was very interesting to know that statistics can be used so powerfully. With a sample of about 4000 from each region you go on to predict the outcome at the national level... fine..

I did raise a question though - whether the model throws up variations in the regions. For example if Tamil Nadu is a region, the historical behaviour of voters in Kanyakumari has differed from that of South Chennai voters (keeping fingers crossed) - He replied that they were only looking at the final outcome at the national level and not so much at regional variations - that would require (micro statistics is what he said) a much more complex and costly survey involving more time etc...

But I am still left with the question... in a region with inherent patchiness, clumpiness call it what you may - small domains of peculiar but persitent convictions and bias - does it even make sense to take a random sample and ask them about national outcomes? I mean you go to region like south chennai and pick a sample that has been randomised not with respect to the biases in south chennai but with respect to general ideas of community etc, is it likely to yield correct results - you might pick a sample that is more characteristic of Tiruchi or Kanyakumari...

Is there any meaning in not doing a survey employing micro statistics (I assume that is like a micro canonical ensemble)... Dim memories of tackling Kerson Huang flash in the corner of my mind.

Thoughts on Women's day

Women's day or Mothers' day - I wonder when I see so many posts celebrating mothers and their motherhood - But surely we need to move further than that - further than the perception that motherhood is the supreme function of one born a female.

Yes I too was given birth to by a woman and she took the greatest of efforts to bring me up well and so on - But I feel designating a day for women has a different purpose - it is to look at all the hardships women endure to come out of these assigned roles.

Women enduring the worst inhuman acts when engaged with worlds in conflict - women facing scorn and marginalisation to express themselves in ways that are so easy for the average man - Women suffering pains of living two lives in one as they balance a career against their given duties?

Women seeking snatches of respite to pull on with their lives' burdens and not give in to the temptation to end it all - Women breaking down glass ceilings - Women laughing amidst their tears - women tearing away from the silken chains - Women escaping stifling norms?


Here is my little note seeking a "heartfelt" applause for all those women in the nooks and crannies - those at the forefront and those rendering their invisible support for progress!